Obrázok 4
Obrázok 3
Obrázok 2
Obrázok 1

Kto sme

VÁŽENÍ NÁVŠTEVNÍCI,

s radosťou Vás vítame na webovej stránke Lyžiarskeho oddielu Liptovská Lúžna. Sme neziskové občianske združenie, ktoré uznáva morálne hodnoty a prácu našich predkov, patriace pod TJ Partizán Liptovská Lúžna. Našou hlavnou úlohou je propagácia a rozvoj tohto krásneho športového odvetvia, akým lyžiarsky šport bezpochyby je.

Prajeme Vám veľa pekných a príjemných chvíľ strávených na našej stránke. 
Chcete o nás vedieť viac?
Pokračujte v čítaní tu...

ĎAKUJEME! za podporu vo forme poukázania 2 % dane


 

POZVÁNKA
dňa 25.03.2017 o 19.00 sa v požiarnej zbrojnici uskutoční výročná členská schôdza Lyžiarskeho oddielu. Očakávame účasť dospelých členov ako aj mládežníckych členov (t.j. detí a mládeže do 18 r.). Vhodné je potvrdiť účasť z dôvodu prípravy občerstvenia.


 

V nedeľu 12.2.2017 sa uskutočnil lyžiarsky prechod Korytnica - Liptovská Lúžna
Ďakujeme všetkým zúčastneným!
Foto v galérií

Všetky fotografie z trate nájdete na nasledujúcom odkaze
https://goo.gl/TzbWKO

Ostatné fotografie zo štartu a cieľa na odkaze nižšie
https://goo.gl/aES9ub 

 


 


Aj v tomto roku sa chceme poďakovať všetkým členom lyžiarskeho oddielu ale aj tým, ktorí nás podporujú a touto cestou Vám prajeme veľa úspechov v Novom roku 2017Dňa 23.10.2016 sme pokračovali v príprave interiéru altánku, kde bola vymaľovaná fasáda a krb. zároveň boli vykonané úpravy osadenia a nový náter WC.


Dňa 14.10.2016 bola odborným revíznym technikom vykonaná odborná revízia lyžiarského vleku, zameraná na revíziu mechanickej (strojnej) časti vleku ako ja elektro zariadení vleku. Revízia bola vykonaná za prítomonosti naších strojníkov, Pavla a Igora, ktorí aj za pomoci ostaných členov oddielu, ktorí sa podieľali na údržbe, pripravili vlek na úspešnú revíznu prehliadku


 

 Lyžiari vopred ďakujú za  podporu vo forme poukázania 2 % dane."  Svoju podporu môžete realizovať odovzdaním vyplneného tlačiva o poukázaní 2 % dane na príslušnom DÚ (okresu) podľa miesta svojho trvalého pobytu. Potrebné tlačivo nájdete na našej stránke v časti dokumenty.


 

 

 

Lyžiarsky oddiel ukončil rok 2014 v plnom nasadení, keď sme dňom 8.11.2014 začali práce na rekonštrukcii starého lyžiarskeho vleku. Prvá fáza spočívala v demontáži a dovoze dielov potrebných k realizácií rekonštrukcie. Druhá fáza sa už týkala samotnej rekonštrukcie a prác s tým spojených, ktoré boli vykonané v období od 15.11.2014 do 10.1.2015, kedy bol vlek pripravený na plnú prevádzku.
Členovia oddielu ktorí sa zúčastnili brigád odpracovali spolu viac než 1300 brigádnických hodín a v rekordnom čase dokázali plánovanú rekonštrukciu uskutočniť, za čo všetkým tým, ktorí sa na týchto prácach podieľali akýmkoľvek spôsobom patrí veľké poďakovanie.
    V súvislosti s uvedeným boli vykonané potrebné revízne skúšky, technické kontroly, výškové zameranie vleku, školenie obsluhy vleku a strojníkov vleku.
Členovia lyžiarskeho oddielu veria, že zrealizovaním rekonštrukcie nemalou mierou prispejú k rozvoju zimného turizmu a lyžiarskeho športu v obci Liptovská Lúžna.


Fotografie z rekonštrukcie nájdete tu >>

Kontakt

PREDSEDA LYŽIARSKÉHO ODDIELU:

info@lyziariluzna.eu